Coaching koaktywny

Okładka książki

Książka nazywana jest potocznie „biblią coachingu”. Od 1998 roku, gdy ukazało się jej pierwsze wydanie, koncepcja coachingu koaktywnego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a jej autorzy – jednocześnie pionierzy tej metody – dostosowują treść kolejnych edycji do stale zmieniających się realiów.

W procesie coachingu koaktywnego coach skupia się na wspieraniu klienta w odkrywaniu jego potencjału i kreatywności, a nie bezpośrednio na problemach czy celach klienta (coachee). Autorzy wyjaśniają, na czym polega proces prowadzący do głębokiej zmiany, i opisują, jak można go uruchomić poprzez budowanie relacji partnerskich. W ich wizji umiejętności coachingowe powinni wykorzystywać nie tylko profesjonalni trenerzy, lecz także menedżerowie i nauczyciele, pomagając swoim współpracownikom i podopiecznym w pełni realizować ich potencjał w ramach organizacji.

W najnowszym wydaniu Autorzy przedstawiają:
• najbardziej aktualną terminologię coachingową,
• przykłady prowadzonych w różnych kontekstach dialogów pomiędzy coachem i klientem,
• możliwe zastosowania elementów coachingu koaktywnego przez liderów (m.in. przykłady rozmów pomiędzy menedżerem a pracownikiem),
• praktyczne ćwiczenia umożliwiające doskonalenie kompetencji.

„Cała książka, pozostając «biblią coachingu» i przypominając o tym, co jest najważniejsze w tej profesji, dostarcza też tak bardzo aktualnie potrzebnych wskazówek co do nowego sposobu porozumiewania się w zmieniającym się świecie biznesu. A bezsprzecznie nastały czasy, gdy przyjęcie nowej postawy przez liderów, a co za tym idzie – partnerskiego, otwartego i opartego na zaufaniu sposobu porozumiewania się – może okazać się kluczowe dla przetrwania firm w długofalowej  perspektywie”.
Maria Piechnik-Potęga, CPCC

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.