Strona główna » O autorach

O autorach

Henry Kimsey-House, CPCC (Certified Professional Co-active Coach), MCC (Master Certified Coach) i jeden z pierwszych w latach 80. profesjo­nalnych coachów, jest współzałożycielem Coaches Training Institute (CTI) – wiodącej na świecie szkoły coachingu – oraz głównym twórcą jej prowokatywnych, opartych na uczeniu się przez doświadczenie programów szkoleniowych. CTI i wywodząca się z niego filozofia koaktywna zrewolucjonizowały życie osobiste i zawodowe ponad 35 tys. menedżerów, liderów i coachów na całym świecie. Jako aktor, który rozpoczął karierę w wieku 9 lat, Henry pogłębiał swoje rozumienie ludzkich emocji i procesu narracji w trakcie klasycznych szkoleń teatralnych, a także poprzez doświadczenie zdobyte na scenie oraz w realizacjach kinowych i telewizyjnych. Kierując się głębokim przekonaniem, że edukacja powinna polegać na uczeniu się po­przez zanurzanie się w intencjonalnie przygotowanym kontekście, a nie poprzez przyswajanie suchych porcji materiału, Kimsey-House z pasją tworzy sprzyjające uczeniu się i wywołujące transformację środowisko, w których chodzi o wszechstronne zaangażowanie uczestnika. Dzięki temu retencja sięga 80% zamiast tradycyjnych 20%. Kimsey-House nadal rozwija innowa­cyjne programy szkoleniowe, współpracując z innymi dynamicznymi lidera­mi. Kończy pisanie książki poświęconej przywództwu transformacyjnemu. Mieszka z żoną, Karen Kimsey-House, na wybrzeżu północnej Kalifornii.

Karen Kimsey-House
, MFA (Master of Fine Arts), CPCC (Certified Profes­sional Co-active Coach – CTI), MCC (Master Certified Coach – ICF), jest współzałożycielką i CEO Coaches Training Institute (CTI) – wiodącej na świecie szkoły coachingu. Jako uznana profesjonalistka w dziedzinie coachingu wraz z Laurą Whitworth i Henrym Kimsey-House założyła CTI w 1992 roku. Stworzyła koaktywną filozofię relacji, która legła u podstaw znanych na całym świecie programów coachingu i przywództwa. Jest także odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą – w 1986 roku założyła Learning Annex San Francisco, instytucję prowadzącą szkolenia dla dorosłych, i wprowadzi­ła w niej jeden z najwyżej ocenianych programów edukacyjnych tego rodza­ju w USA. Uzyskała dyplom MFA z zakresu Komunikacji Społecznej i Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. Angażując się w pro­mowanie koaktywności w zagrożonych środowiskach i nękanych trudnościami populacjach, nadal prowadzi warsztaty CTI i jest cenionym mówcą – uczestniczy w wielu światowych konferencjach i sympozjach. Realizuje misję transformacyjnej zmiany w skali globalnej. Mieszka ze swoim mężem Henrym Kimsey-House nad Pacyfikiem.

Phillip Sandahl, znany na całym świecie coach, trener, autor i mówca, jest współzałożycielem Team Coaching International (TCI), który pomaga or­ganizacjom doskonalić funkcjonowanie dzięki sile zespołów. Wraz z Alexis Phillips rozwinął również Team Diagnostic™ – model efektywności zespołu oraz zestaw czterech zintegrowanych narzędzi szacunkowych stosowanych przez setki zespołów na całym świecie. Oryginalne narzędzie szacunkowe Team Diagnostic™ dostępne jest w 18 językach, a w 33 krajach szkoleni są obecnie certyfikowani coachowie pracujący z zespołami. Sandahl jest rów­nież byłym starszym trenerem w CTI. Odegrał ważną rolę w rozwoju coachingu na skalę międzynarodową i jest pionierem w dziedzinie coachingu zespołów. Można skontaktować się z nim pod adresem phillip@teamco­achinginternational.com albo za pośrednictwem strony internetowej: www.teamcoachinginternational.com.

Laura Whitworth, należała do grupy założycieli branży profesjonalnego coachingu. Od 1988 roku prowadziła coaching dla menedżerów wyższego szczebla w biznesie, przedsiębiorców i innych profesjonalistów. Razem ze współpracownikami założyła Coaches Training Institute, Executive Coaching Summit, Personal and Professional Coaches Association, Association of Coach Training Organizations, Time to Change Prison Project (organiza­cja non profit) oraz Bigger Game Company. Zmarła w lutym 2007 roku po długiej walce z rakiem płuc.